לקוחות יקרים,

על פי הנחיות משרד התחבורה, יבוא אישי של מוצרי תעבורה דורש בין היתר חתימה על נספח י'ב (הצהרה על פריטים הדורשים אישור משרד התחבורה) 

לנוחיותכם, ועל מנת שנוכל לקדם את תהליך השחרור של המשלוח שהזמנתם מחו'ל, אנא הכנסו לקישור המצורף ומלאו את הטופס במדויק - מילוי מקוון ופשוט.


למילוי מקוון של הטופס נספח י'ב (הצהרה על פריטים הדורשים אישור משרד התחבורה) - לחצו כאן 


אנא שימו לב למילוי מלא ומדויק של הטופס המקוון (נספח י'ב) כולל חתימה והזדרזו לשלוח אותו.  מילוי חסר או לקוי עלול לעכב את שחרור המשלוח ממכס

 
לפרטים נוספים באתר משרד התחבורה: 

 

מדיניות משרד התחבורה

ליצור ליבוא ולסחר

של מוצרי תעבורה

לוגו משרד התחבורה והבטיחות בדרכים -

 

 

מבוא

 1. כללי

  • הקדמה

אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה הינו ה'רשות' הרגולטורית האחראית בישראל על כלי רכב ומוצרי תעבורה. לאור הסמכות שהוענקה בחוק קבע האגף בהוראת נוהל זו את מדיניותו בתחום מוצרי תעבורה.

הוראת הנוהל כוללת את המדיניות הרגולטורית בייצור, ביבוא ובשיווק מוצרי תעבורה בישראל. הדרישות המובאות בנוהל זה, מתייחסות למוצרי התעבורה המשמשים בכלי רכב על פי הגדרתם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) התשמ'ג – 1983.

ההוראה מתווה את המדיניות הרגולטורית ואת דרישות החובה בייצור, ביבוא ובשיווק מוצרי תעבורה בישראל. ההוראה מסבירה את הצורך בסווג מוצרי התעבורה ובקביעת דרישות תקן, דרישות תיעוד, דרשות סימון ועוד. כמו כן, ההוראה מפרטת את אפשרויות ומסגרות היבוא השונות, את התחייבויות היבואן כלפי הרשות, את מחויבויות היבואן כלפי הלקוחות ואת עקרונות הפיקוח והבקרה המופעלים ע'י הרשות/מעבדות המוסמכות לרכב במטרה לאכוף את קיום ההוראה.

הוראת הנוהל מתייחסת לכלל מוצרי התעבורה אך מתמקדת בעיקר בקבוצת מוצרים קטנה וייחודית המחייבת עמידה בדרישות תקן, בפיקוח ובקרה הדוקה.

 • מטרה

מטרת הוראה זו להוות את הבסיס התורתי והרגולטורי בקביעת דרישות החובה הישראליות והתנאים לייצור, לייבוא ולשיווק של מוצרי תעבורה לישראל.

 1. הבסיס החוקי
2.1 צו הפיקוח: פיקוח על מצרכים ושירותים (יצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ'ג – 1982
2.2 פקודת היבוא: פקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), תשל'ט – 1979
2.3 צו יבוא חופשי: צו יבוא חופשי, תשל'ח – 1978
 1. הגדרות ומונחים

להלן הגדרות ומונחים בהם נעשה שימוש בפרקים השונים של הנוהל:

'הרשות' - מנהל אגף הרכב ושרותי אחזקה במשרד התחבורה, לרבות מי שהואצלו לו סמכויותיו
יבואן מוצרי תעבורה - יבואן העוסק ביבוא מוצרי תעבורה המחזיק ב'רישיון סחר' מטעם הרשות
מעבדה מוסמכת לרכב - מעבדה מוסמכת לרכב שאישר מנהל אגף הרכב
'מוצר תעבורה' –

לעדכן לאחר החקיקה

כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ'ג – 1983
מוצר תעבורה מקורי -

(Original  part or equipment)

מוצר תעבורה בעל איכות יצור זהה לאיכות הייצור של מוצר תעבורה המשמש להרכבה בכלי הרכב בקו היצור ואשר מיוצר בהתאם למפרטים ולתקנים  המסופקים על ידי יצרן הרכב.

כמו כן, ניתן להגדיר מוצר תעבורה מקורי באם יצרן מוצר התעבורה מצהיר בליווי תיעוד כי מוצר התעבורה המיוצר על ידו מתאים באיכותו למוצר תעבורה המשמש להרכבה בקו היצור של הרכב ומיוצר בהתאם למפרטים ולתקני ייצור של יצרן הרכב.

יצרן -  אדם או חברה העוסקים בייצור טובין, בין בעצמם ובין על ידי אחרים או העוסקים בעבודה מן העבודות הדרושות לתהליך היצור או הדרושות לשם שינוי צורתם, טיבם או איכותם של הטובין וכן, אדם או חברה העוסקים באריזתם של טובין על פי 'צו הגנת הצרכן (סימון טובין) התשמ'ג - 1983
מנהל מקצועי - אדם בעל ידע, הבנה וניסיון מקצועי מוכח בתחום מוצרי תעבורה הרלוונטיים למקום בו הוא מועסק. מנהל מקצועי נדרש להיות בעל יכולת לייעץ למשתמשי הקצה על התאמת מוצרים לדגם ולתצורת הרכב בהתאם להנחיות יצרן מוצר התעבורה
העסקת מנהל מקצועי בעל עסק לשיווק מוצרי תעבורה חייב להעסיק במשרה מלאה מנהל מקצועי שיהיה זמין לציבור הלקוחות ולמשתמשי הקצה בכל שעות פעילות החברה.
'רישיון יבוא' - כהגדרתו בצו יבוא חופשי, התשע'א – 2011:

'רישיון ליבוא טובין שניתן על ידי רשות מוסמכת'

'רישיון (יצור/סחר)' - כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ'ג – 1983: 'רישיון לייצר מוצרי תעבורה או לסחור בהם'
'אישור לפי צו יבוא חופשי' כנדרש בצו יבוא חופשי, התשע'ב - 2012
'סחר במוצרי תעבורה'- כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ'ג – 1983: 'מכירה וקניה של מוצר תעבורה בידי עוסק בין אם מוצר התעבורה מיובא ובין אם הוא מיוצר בישראל'
דרישות תקן:

EC/EEC/EN -

ECE -

FMVSS -

SAE -

ISO  -

תקן ואחר

 

דרישות תקן של הקהילה האירופאית

דרישות תקן של המועצה הכלכלית האירופית של האו'ם

דרישות התקינה הפדראלית של ארה'ב

תקן איגוד מהנדסי רכב בארה'ב

ארגון לסטנדרטים בינלאומיים

 

 

 1. העיסוק ביבוא מוצרי תעבורה

על יבואן, המבקש לעסוק בייבוא מוצרי תעבורה (למעט מוצרי תעבורה המיועדים לציוד מכני הנדסי, מלגזות הרמה ורכבי אספנות) ועל סוחר במוצרי תעבורה להצטייד מראש ברישיון סחר מטעם אגף הרכב במשרד התחבורה. רישיון הסחר יינתן בכפוף לתנאים המפורטים בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), תשמ'ג-1982 ובהוראות נוהל לקבלת רישיון סחר העומדים לרשות הציבור באגף הרכב ושרותי תחזוקה תחום ליצור סחר ויבוא  שעיקרם:

 • לרשות היבואן מקום ומבנה מתאימים לאחסון ושיווק מוצרי תעבורה
 • לרשות היבואן ציוד הדרוש לשיווק מוצרי תעבורה
 • היבואן מעסיק ועומד לרשותו בלבד, מנהל מקצועי שהוכיח להנחת דעת הרשות שיש לו ידע וניסיון בסחר במוצרי תעבורה (קרי: המנהל המקצועי יהיה זמין לציבור הלקוחות ולמשתמשי הקצה בכל שעות פעילות החברה והוא יהיה בעל ידע בתקנות התעבורה, במדיניות ונוהלי משרד התחבורה ובעל ידע מקצועי שמקורו אצל יצרן מוצרי התעבורה להתאמת מוצרים המשווקים על ידו לדגמי הרכב הרלוונטיים).

כמו כן, על היבואן להפעיל מנגנון תפעולי תומך שיאפשר עמידה במכלול הדרישות המובאות בתקנות התעבורה, בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים ובהוראות הנוהל שעיקרם:

 • יבוא מוצרי תעבורה שהתקבל לגביהם אישור הרשות/מעבדה מוסמכת לרכב
 • קיום התחייבויות כלפי הרשות והמעבדות המוסמכות
 • קיום התחייבויות כלפי הלקוחות ובכלל זה חבות למוצר הנסחר על ידו, קריאה חוזרת טיפול ומעקב בתלונות לקוח ועוד.

במקרה ויתברר כי בוצע שיווק של מוצרי תעבורה שאינם מקיימים את הוראות הנוהל והשימוש בהם עלול לפגוע בבטיחות ובשלום הציבור יפעל משרד התחבורה לאלתר לצמצום הנזקים הבטיחותיים לאזרח על ידי הפסקת הסחר במוצרים אלה, להפסקת יבוא המוצר מהמקור הרלוונטי ופרסום הוראת איסוף המוצרים מן המדפים.

חלק 1

 

מדיניות רגולטורית של מוצרי תעבורה

 

 1. הקדמה

המדיניות הרגולטורית ביצור, ביבוא ובשיווק מוצרי תעבורה כפי שמוצגת בהוראת נוהל זו נגזרת ממדיניות היצור והיבוא של כלי רכב ומושפעת רבות מהתנהלות תעשיית הרכב העולמית. על כן, בטרם הצגת המדיניות למוצרי תעבורה קיימת חשיבות רבה בהבנת מדיניות התקינה הנהוגה בייצור וייבוא כלי רכב לארץ.

 1. המדיניות הרגולטורית לכלי רכב

רקע

תעשיית הרכב בעולם משלבת תחומי עיסוק רבים ושונים כדוגמת: יצור כלי רכב, יצור מוצרי תעבורה לקו היצור, יצור מוצרי תעבורה לאחזקה השוטפת, תקנים, מסחר בינלאומי ועוד.

לתעשיית הרכב השפעה רבה בתחום בטיחות משתמשי הדרך השונים (נהגים, הולכי רגל) ואיכות הסביבה ועל כן, הוסדרו בעולם מספר רגולציות לייצור כלי רכב שמטרתן להפחית את מספר התאונות, להקטין את מספר ההרוגים והנפגעים ולצמצם ככל הניתן את רמת זיהום האוויר והרעש.

מדינת ישראל בהיותה חלק מהמערך העולמי של תעשיית הרכב קבעה בעבר את המדיניות הנהוגה במדינות הקהילה האירופית כמדיניות המובילה בארץ. מדיניות זו הורחבה בהמשך לאפשרות ליבוא כלי רכב לישראל גם על פי התקינה הפדראלית של ארה'ב ולאחרונה אף בוצעה הרחבה נוספת לאפשרות ייבוא כלי רכב גם על פי התקינה הקנדית.

מעבר לפעולות הרגולטוריות ביישום דרישות היבוא של כלי רכב לישראל משרד התחבורה נדרש להבטיח את תקינות כלי הרכב ואת רמת הבטיחות שלהם, גם במהלך השימוש השוטף ולכן, משרד התחבורה נדרש ליישם במקביל מדיניות יבוא גם לגבי מוצרי תעבורה.

יצור כלי רכב

המדיניות הרגולטורית ליצור כלי רכב הנהוגה על ידי מדינות הקהילה האירופאית מתבססת על תקנים, דרישות טכניות וחובת תיעוד. האחריות ליישום המדיניות הינה על יצרן הרכב אולם תהליך ההתעדה של דגם רכב אב הטיפוס והפיקוח על קו היצור הסדרתי מבוצע על ידי מעבדות מאושרות וגופים רגולטוריים. המדיניות מאפשרת לבצע בקרה על פי אמות מידה מיטביות ומקנה למשרד התחבורה את הכלים הנדרשים בכדי להבטיח את עמידת הרכב ומוצרי התעבורה המורכבים בו במכלול הדרישות הרגולטוריות ביבוא כלי רכב. לעומתה, מדיניות התקינה הפדראלית של ארה'ב מתבססת על דרישות טכניות, התעדה עצמית והצהרות יצרן. החוקים הפדראליים קובעים את חבות היצרן בכל הקשור לעמידת הרכב ומוצרי התעבורה בדרישות וכן, את העונשים שיושטו עליו במידה ואינו מקיים את הדרישות. פיקוח על פעילות היצרן מבוצע נקודתית בלבד על ידי הממשל הפדראלי תוך שימוש במעבדותיו. המדיניות הפדראלית אינה נותנת בידי משרד התחבורה את הכלים הקיימים במדיניות התקינה האירופאית לצורך ביצוע בקרה על מידת התאמתו של הרכב לדרישות ואת האמצעים הנדרשים לצורך ביצוע אכיפה. לאור האמור, קבע משרד התחבורה בדרישות החובה הישראליות לכלי רכב המיובאים על פי התקינה הפדראלית הסדרים ביבוא המאפשרים בכל זאת, להבטיח את הדרישות הרגולטוריות ודרישות החובה הישראליות.

למרות השוני הקיים בין מדיניות הקהילה האירופאית והמדיניות הפדראליות של ארה'ב, בכל הקשור ליצור כלי רכב, שתי הרגולציות מטילות על יצרן הרכב את החובה לבצע את כל הפעולות הדרושות כדי להבטיח את תקינות הרכב, את תקינות מערכותיו ואת תקינות כל הרכיבים המורכבים בו בהתאם ובכפוף לדרישות התקינה של כלי הרכב כפי שפורסמו על ידי הרשויות השונות כדירקטיבות או כסטנדרטים.

יישום מדיניות התקינה של כלי רכב בישראל

ליישום המדיניות הרגולטורית מפרסם משרד התחבורה מדי שנה את דרישות החובה הישראליות ליבוא כלי רכב במטרה להבטיח כי כלי הרכב המיובאים עומדים בכל דרישות התקינה העדכנית כפי שהוגדרו ליצרן הרכב. בדרישות החובה הישראליות נקבעו כללים אחידים, ככל האפשר, לרכבים המיובאים על פי התקינה של מדינות הקהילה האירופאית ולאלה המיובאים על פי התקינה הפדראלית של ארה'ב או התקינה הקנדית בכל הקשור לאישור, תיעוד, סימון, דרישות טכניות, יבוא ושיווק רכבים. כללים אשר מאפשרים שימוש בשלוש הרגולציות ומבטיחים, מעבר לכל ספק, עמידת הרכב, מערכותיו והרכיבים המורכבים בו בדרישות התקינה, וכן, מבטיחים עמידה בהוראות החוק ובתקנות התעבורה.

 1. המדיניות הרגולטורית למוצרי התעבורה
 • כללי

המדיניות הרגולטורית של מדינות הקהילה האירופאית נגזרת מתקינת כלי הרכב אך מתייחסת ברובה למוצרי תעבורה המיועדים לקו היצור הסדרתי של כלי הרכב. לגבי מוצרי תעבורה המיועדים לשימוש ב- After market ההתנהלות המיושמת מטילה את האחריות ואת חבות המוצר על היבואנים, היצרנים ועל כל העוסקים בשרשרת השיווק.

 • רקע

בעת תכנון דגם של כלי רכב יצרן הרכב קובע בין השאר את דרישות התכן ליצור הרכיבים המיועדים להרכבה בקו היצור. הרכיבים השונים מתגבשים לכדי מערכת והמערכות השונות לכדי מוצר סופי קרי, כלי הרכב. מובן כי מוצר תעבורה המורכב בכלי רכב בקו היצור מותאם אליו באופן מיטבי. זאת ועוד, דגם של כלי רכב יאושר לתנועה בכבישים רק לאחר שעמד בכל המבחנים ובדיקות הבטיחות.

יצרן מוצרי תעבורה הנבחר על ידי יצרן הרכב ליצר מוצר תעבורה עבור קו היצור הסדרתי של כלי הרכב נדרש לעמוד בכל דרישות התכן שנמסרו לו על ידי יצרן הרכב. במידה ומדובר במוצר תעבורה שחלה לגביו חובת תקן נדרש יצרן המוצר לעמוד בנוסף גם בכל דרישות התקינה שהוגדרו למוצר במסגרת ההתעדה של כלי הרכב.

התיעוד הנלווה לכלי הרכב מתייחס לרכב כמכלול ולכל מרכיביו ועל כן, מהווה למעשה אישור על עמידת מוצרי התעבורה שחלה לגביהם חובת תקן בדרישות התקן.

נוהל זו בא להסדיר את הדרישות, האישורים, התהליכים, הכללים, הבדיקות והתיעוד הנדרש  מכלל מוצרי התעבורה המיועדים לשימוש באחזקה השוטפת של כלי הרכב כתנאי ליבוא. הוראה זו תקפה וישימה גם לגבי מוצרי תעבורה המיוצרים ביצור המקומי ולכן, בכל מקום בהוראה זו בו מצוין יבוא מוצר תעבורה הכוונה גם ליצור בארץ.

 • מדיניות רגולטורית ביבוא מוצרי תעבורה לפי צו יבוא חופשי

ככלל, מוצרי תעבורה המיובאים לארץ נחלקים לשתי קטגוריות כדלקמן:

 • שחרור מוצרי תעבורה המופעים בטבלה שבתוספת השנייה בצו יבוא חופשי (להלן: 'מוצרי תקן') –מהמכס התאפשר אם נתקיימו התנאים המפורטים בחלק 3 בנוהל זה ולאחר שהוכח לגביהם כי עומדים בדרישות החובה למוצרי תעבורה – דרישות תקן (להלן: 'דרישות תקן') שפורסמו במקביל לנוהל זה.
 • מוצרי תעבורה שאינם מופיעים בטבלה שבתוספת השנייה בצו יבוא חופשי – שחרורם מהמכס יעשה עפ'י הכללים הנהוגים ביבוא חופשי וללא התערבות של משרד התחבורה או המעבדות המוסמכות לרכב. על מוצרי תעבורה אלה יחולו דרישות כלליות החלות על מוצרי תעבורה כגון: סימון, חבות מוצר, רישיון סחר הוראות בטיחות כלליות ועוד. בקרה על מוצרים אלה יעשה במסגרות הפיקוח התקופתי של המעבדות

  • שילוב בין מדיניות הקהילה האירופאית והמדיניות הפדראלית של ארה'ב במוצרי תעבורה

בדומה למדיניות כלי רכב, מדיניות התקינה של מוצרי תעבורה הנהוגה במדינות הקהילה האירופאית נותנת בידי משרד התחבורה את הכלים הדרושים לצורך ביצוע בקרה ופיקוח וכן, את האפשרות להבטיח את עמידת מוצר התעבורה בדרישות התקן. לעומתה, המדיניות הנהוגה בארה'ב לגבי מוצרי תעבורה המיוצרים על פי הכללים הפדראליים, בנויה על תהליכי התעדה וסימון עצמי וחבות היצרן כלפי השלטונות הפדראליים. בכדי להבטיח יכולת בקרה, אכיפה ועמידת מוצרי תקן בדרישות, קבע משרד התחבורה כי התנהלותו הרגולטורית תבוצע עפ'י התקינה האירופאית תוך התאמות נדרשות לתקינה הפדראלית.

 • מדיניות יצור/יבוא של מוצרי תעבורה המיוצרים על פי תקינה אירופאית

בהסתמך על תהליכי ההתעדה של כלי רכב נקבע כי, תיעוד הנדרש על פי תקינת כלי הרכב יהווה אישור על עמידת מוצר התקן בדרישות התקן וכן, אישור ליכולת יצרן מוצר התעבורה לקיים את היצור הסדרתי על פי אמות מידה מקצועיות ובינלאומיות מקובלות.

באשר למוצרי תעבורה שאינם חייבים בדרישות תקן קיימת התנהלות כוללת של חבות מוצר, של חובת בטיחות כללית ושל שילובם הבטוח בכלי רכב ובמערכותיהם. גיבוי לדרישות אילו כוללות חוקים של הפרעות אלקטרו מגנטיות, דרישות קרינה ואי שימוש בחומרים מסוכנים הנפרסים בדרישות הדירקטיבות האירופאיות. בכדי לאפשר השתלבות של מוצרים אילו שהינם ללא חבות תקן וללא מטריה כוללת של החוקים במדינות הקהילה האירופאית קבע משרד התחבורה כללים נוספים כדוגמת: הצהרת יבואן ואחריותו של היבואן לבטיחות ואיכות המוצר.

 • מדיניות יצור/יבוא של מוצרי תעבורה המיוצרים על פי תקינה פדראלית של ארה'ב ומיובאים  מארה'ב

הרגולציה הפדראלית של ארה'ב קובעת את חבות היצרן על מוצר התעבורה, את דרישות התקינה והסימון ואת העונשים הצפויים במידה ואינם מקיימים את הדרישות. אין הרגולציה קובעת דרישות לבקרה ותיעוד. במילים אחרות, יצור מוצרי התעבורה מתבצע על פי הצהרה עצמית של היצרן.

תקנות התעבורה הישראליות אינן מסתפקות בהצהרות היצרן ומחייבות את משרד התחבורה לקבוע את דרישות היבוא של מוצרי תעבורה אלה ולבצע בקרה ואכיפה כדי להבטיח, מעבר לכל ספק, כי מוצרי התעבורה המיובאים עונים לדרישות שנקבעו. לאור האמור, קבע משרד התחבורה כי מוצרי תעבורה שהוגדרו כ'מוצרי תקן' יאושרו ליבוא בכפוף לדרישות שיפורטו בהמשך.

מוצרי תעבורה המיוצרים על פי התקינה הפדראלית של ארה'ב מיועדים בעיקר לכלי רכב שיוצרו על פי תקינה הפדראלית.

 • מדיניות יצור/יבוא למוצרי תעבורה המיוצרים על פי תקן ישראלי ותקינה בינלאומית

קיימים מוצרי תעבורה בטיחותיים שלגביהם קבעה הרשות חובת עמידה בתקנים ישראלים (ת'י), בתקנים בטיחות ואיכות בינלאומיים. דרישות אילו נקבעו לאחר שהרשות מצאה כי תוספת דרישות תקינה יש בהם בכדי לתרום להגברת בטיחות ושלום הציבור.

 • מדיניות רגולטורית למוצרי תעבורה אשר אינם מוצרי תקן

באופן כללי, מוצרי התעבורה שאינם נדרשים בדרישות תקן יהיו מותרים ביבוא חופשי עם בכפוף לעמידה בכללי הבטיחות, האחריות, רישיון הסחר וכל יתר הדרישות המחויבות בהתנהלות השוטפת

 

לפרטים נוספים באתר אקסלוט

 

מדריך לייבוא אישי - משרד הכלכלה