Exelot (להלן גם: ״החברה״) מחויבת לספק חווית שירות מהנה ולכבד את צרכי הפרטיות של כל לקוחותיה. מטרתנו הינה לתת לך חווית שירות וקניות מספקת ומהנה ולשמור ולהגן על המידע האישי והפרטי שלך.

מדיניות פרטיות זו כוללת את היקף התחייבותנו לשמור על הפרטיות שלך.

,EXELOT רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לתקן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כל שינוי יופיע על דף זה על מנת שתהיה מודע למידע שלך אותו אנו אוספים וכיצד אנו משתמשים במידע זה. על ידי גלישה ושימוש באתר זה ועל ידי הזנת מידע ל- אתר החברה הנך מסכים כי חברתנו רשאית להשתמש במידע המתואר להלן. מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ובשירותי החברה.

על מנת לבצע את הזמנת השירות ועל מנת לשדרג את חווית הקניות שלך איתנו אנו משתמשים במידע שנאסף אודותיך.

אנו מפקחים על אתר Exelot.com החברה על מנת לזהות דפוסי תנועה ומגמות כדי לסייע לנו בניהול מקסימלי של האתר.
אי-העברה לצדדים שלישיים
אנו לא נשכיר או נמכור את הפרטים שלך לצד שלישי כלשהו. כמו כן, לא נמכור או נחלוק את הפרטים שלך באופנים שאינם מצוינים במדיניות פרטיות זו. ביקורך באתר זה כפוף למדיניות פרטיות זו וגם לתנאי השימוש שמדיניות פרטיות זו מהווה חלק מהם.
כניסה לתוקף
מדיניות פרטיות זו נכנסה לתוקף בחודש ספטמבר 2016 . אנא, התעדכן מעת לעת בשינויים או בתיקונים באתר החברה.
פרטים ליצירת קשר
EXELOT הינה בבעלות Exelot Ltd. חברה בע”מ המאוגדת תחת החוקים של מדינת ישראל וכן מדינת הונג קונג וכתובתה בקריית המטענים בשדה התעופה, דרך חטיבה 8, ת.ד. 19, נמל תעופה בן גוריון 7010000 ישראל.
רישום
בכדי להשתמש באתר על המשתמשים למלא טופס הרשמה. בתהליך הרישום, על משתמשים לספק מידע מסוים כגון שם, כתובת, מספרי טלפון, וכתובות אי-מייל. לצרכי מכס חובה למלא מספרי ת.ז.. לצרכי תשלום יש להזים פרטי כרטי אשראי או חשבונות PayPal . אמצעי התשלום יתעדכנו מעת לעת. אנו משתמשים במידע זה על מנת ליצור קשר עם משתמשים למשלוח ההזמנות שלהם ולחלוקתן, אין אנו אוספים פרטים מזהים של משתמשים אלא אם כן המשתמשים מספקים לנו מידע זה.
הזמנות
EXELOT דורשת מידע מכל המשתמשים ללא כל אפליה. מידע זה חיוני על מנת להשלים הזמנות ומתן השירות עבור מוצרים ושירותים (להגדרות ״שירותים״ ו״מוצרים״ ראה תנאי השימוש), ועל מנת לעדכן את המשתמש לגבי השלבים של הזמנתו. חובה עליו לספק פרטי התקשרות הכוללים שם, כתובת, מספרי טלפון וכתובת אימייל.
במידה ויש קשיים או בעיות בהשלמת ההזמנה או במשלוח ההזמנה, אנו משתמשים במידע זה על מנת ליצור קשר עם המשתמש.
Cookies
Cookies הינם מרכיבי מידע השמורים על הכונן הקשיח של המשתמש הכוללים מידע אודות המשתמש. מידע זה יכול לסייע בשדרוג חווית המשתמש באתר. למשל, על ידי קביעת Cookie באתר שלנו, המשתמש לא יצטרך להכניס את סיסמתו יותר מפעם אחת. אנו רשאים להשתמש ב-Cookies זמניים על מנת לשדרג את חווית הקניות של המשתמש, אלו מתפוגגים ברגע שהמשתמש סוגר את הדפדפן.  Cookies אינם מוציאים מידע מתוך כונן הקשיח, אי-מייל או כל מקור מידע אחר. במידה והמשתמש מסרב ל-Cookies הוא רשאי להשתמש באתר, ואולם יתכן כי חלקים או מאפיינים של האתר יהיו מוגבלים עבורו.
כתובת IP
אנחנו רשאים להשתמש בכתובת IP על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה כדי לנהל את האתר. יתכן כי חלק מספקי שירות ושותפים שלנו ישתמשו ב-Cookies באתר שלנו. אולם, לנו אין גישה ל- Cookies הללו ואיננו אחראים לשימוש בהם.
ספקי שירות
אנחנו רשאים להחזיק ולהסתייע בחברות עסקיות אחרות בכל מדינה שהיא בעולם על מנת לבצע פעולות עבורנו, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות הזו. דוגמאות לחברות עסקיות אלו הן: חברות אחסנה, שירותי לוגיסטיקה, משלוח והובלה, עמילי מכס, חברות טכנולוגיה רלווטיות לשירותי החברה ספקי שירות למיניהם ורשויות המכס. חברות צד שלישי אלו יכולות לקבל מידע אישי הנדרש לביצוע את פעולותיהן ושירותיהן, ובלבד שלא ישתמשו במידע זה לצורך אחר כלשהו.
קישורים
ייתכן, כי לאתר יהיו קישורים לאתרים אחרים. אנא, היזהר, EXELOTאינה אחראית למדיניות הפרטיות של האתרים האחרים. אנחנו מעודדים אותך לקרוא את מדיניות הפרטיות של כל אתר בו הלקוח מבקר. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע באתר זה בלבד.
אבטחה
אנו מיישמים מספר מגוון של אמצעי אבטחה מוכרים על מנת לאבטח את המידע האישי שלך. כשמשתמש מזין מידע רגיש באתר, מידע זה מאובטח. כשתתבקש להכניס מידע רגיש בתהליך הרישום, מידע זה מוצפן על ידי ה-128-bit SSL (secure socket layer) המוביל בתחום והמסופק על ידי האתרים עימם עובדת החברה לרבות עם AMAZON ו-GODADDY משתמשים רשאים בכל זמן לבחור להפסיק לקבל הודעות אימייל שיווקיות מ-החברה ניתן לעשות זאת על ידי ביצוע unsubscribe מתוך האימייל.
ברירת הדין
אנא שים לב כי מדיניות פרטיות זו, כמו תנאי השימוש, נשלטים על ידי החוקים המהותיים של מדינת ישראל ו/או לפי הענין חוקי הבוררות החלים בהונג קונג.
יישוב סכסוכים/בוררות

  • הנך מסכים כי כל סכסוך העולה או קשור למדיניות פרטיות זו כמו בתנאי השימוש, יוכרעו על ידי בוררות בלבד בתל-אביב או בהונג קונג לפי בחירתך ומהות הסכסוך והדין המקומי החל עליו בפני בורר יחיד בהתאם לחוקים של ה-בוררות הבינלאומיים החלים בישראל ו/או בהונג קונג לפי העניין (“החוקים”) וכן בהתאם לתקנות של המוסד הישראלי לבוררות עסקית אשר תהיינה בתוקף ויחולו במועד הגשת בקשה לקיום הליך בוררות (“התקנות”).
  • דרישה לבוררות חייבת לבוא לכל היותר בתוך 60 ימים לאחר הולדת הטענה או העילה.
  • במידה והצדדים לא יגיעו להסכמה ביניהם בדבר מינוי בורר או מיהות הבורר בתוך 30 יום לאחר הגשת דרישה לקין הליך בוררות אזי יתמנה הבורר יתמנה בהתאם לקבוע בתקנות.
  • כל תהליך הבוררות יתנהל בשפה העברית או האנגלית, לפי בחירתך.
  • אינך רשאי לצבור טענות או סכסוכים שיש לך עם טענות וסכסוכים של אחרים בבוררות בקשר למדיניות פרטיות זו. הנך מוותר בזה על כל זכות שיש לך להביא תביעה ייצוגית נגד החברה, סניפיה וחבריה, בקשר למדיניות פרטיות זו.
  • הבורר יישם את הדין החל בהתאם לסעיף 20 לעיל. כל החלטה של הבורר תהיה בכתב ותפרט את מסקנות הבורר לגבי העובדות והמסקנות המשפטיות של הבורר.
  • דיוני הבוררות יוכלו להתנהל באמצעות טלפון או ווידיאו, על חשבון החברה.
  • במידה והבוררות תתנהל בישראל הצדדים מסכימים כי אין זכות ערור במוסד הישראלי לבוררות לפי התקנות, אלא רק לבית המשפט בלבד כנאמר להלן.
  • פסיקת הבורר תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור אך כן כפופה לביקורת שיפוטית של בית המשפט בארה”ב בניו יורק (במידה והבוררות תתנהל בארה”ב) או בית המשפט הישראלי בתל-אביב (במידה והבוררות תתנהל בישראל). על כל הליך בפני בית המשפט יחול החוק הפדרלי בארה”ב או חוק הבוררות, תשכ”ח, 1968, לפי העניין.
  • 10. אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהצדדים לחפש סעדים זמניים אחרים/לנקוט בפעולות אחרות בכל בית משפט טרם התחיל הליך הבוררות או תוך כדי ההליך, אולם ידוע ומוסכם לכלל המשתמש באתר בדבר הלקוח ו-יתור מראש על קיום משפט על ידי חבר מושבעים בקשר לכל סכסוך הקשור למדיניות פרטיות זו ואו כל טענה ביחס להפרתה.

סיום ושמירת זכויות
על אף מדיניות פרטיות זו, EXELOTשומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן מדיניות פרטיות זו, על בסיס שיקול דעתה הבלעדית הכפופה לכל דין אשר יחול וכן לסיים בכל עת את השירות על-פי שיקול דעתה המוחלט  בכפוף למתן ההודעות הנדרשות.

×