מדיניות פרטיות מועמדים לעבודה בחברת אקסלוט בע'מ

המדיניות מתארת ​​אילו נתונים אישיים אקסלוט בע'מ והחברות הבנות שלה אוספות ומעבדות על המועמדות/ים  והמועמדים לעבודה אצלנו, מדוע אנו אוספים אותו וכיצד אנו משתמשים בו.

המדיניות גם מתארת כיצד מועמדים עשויים לממש את זכויותיהם לנתונים כאלה המוחזקים אצלנו.

אנו מפצירים בכם בחום לקרוא הודעה זו ולוודא שאתם מבינים אותה במלואה ומסכימים איתה. אם אינכם מסכים להודעה זו, אנא הימנעו מלמסור לנו את הנתונים שלכם.

אינך נדרש על פי חוק לספק לנו נתונים אישיים כלשהם, אך בלעדיהם, ייתכן שלא נוכל לטפל בבקשתך.

אילו נתונים אנו אוספים, כיצד אנו אוספים אותם וכיצד אנו משתמשים בהם?

לאורך כל תהליך הגשת המועמדות והגיוס, אתה עשוי לספק לנו (או אולי תהיה לנו גישה אחרת) מידע אישי אודותיך, כגון הנתונים המזהים שלך, פרטי התקשרות, קורות חיים, נתונים הקשורים לעבודה, פעילות במדיה חברתית וכו'.  אנו עשויים לאסוף מידע זה ישירות ממך, כפי שאת/ה מספק/ת אותם מרצונך באמצעות תהליך בחינת המועמדות והמועמדות שלך, או ממקורות אחרים כגון סוכנויות גיוס, שירותי בדיקת רקע (כאשר רלוונטי ובכפוף לחוק החל), או הפניות שלך.

אנו עשויים להשתמש בנתונים כאלה כדי להעריך את כישוריהם של המועמדים שלנו וכדי לאמת, לשקול ולעבד את מועמדותם ומועמדותם לכל אחד מהתפקידים המוצעים על ידינו וכדי לתקשר איתם בנוגע לתהליכים כאלה. אנו עשויים להשתמש בו גם כדי לנהל סיכונים ולשפר את אמצעי האבטחה וההונאות שלנו וליצור נתונים סטטיסטיים או מצטברים לגבי המועמדים שלנו, לצורך פיתוח ושיפור נוסף של תהליכי הגיוס שלנו.

בנוסף, אנו עשויים להשתמש בו כדי לפעול כפי שמתיר החוק, ולציית לכל דרישות משפטיות או רגולטוריות. אם נרצה לבצע פעילויות נוספות שעשויות לדרוש שימוש בנתונים שלך, נבקש את הסכמתך הספציפית מראש.

היכן אנו מאחסנים את הנתונים של המועמדים שלנו?

הנתונים האישיים שלך יישמרו, יעובדו ויאוחסנו על ידי Exelot וספקי השירותים שלנו (כהגדרתם בסעיף 5 להלן) במטה של ​​Exelot בישראל או לפי הצורך לטיפול נכון במועמדותך.

בעוד שחוקי הפרטיות עשויים להשתנות בין תחומי שיפוט, Exelot, החברות המסונפות לה וספקי השירותים המאחסנים או מעבדים נתונים אישיים בשמנו מחויבים להגן על נתונים אישיים בהתאם להודעה זו, לסטנדרטים המקובלים בתעשייה, ולמנגנונים חוקיים ותנאים חוזיים מתאימים כאלה.

לכמה זמן אנחנו יכולים לשמור את הנתונים שלך?

אנו עשויים לשמור את נתוני המועמדים גם לאחר איוש או סגירת המשרה. זה נעשה כדי שנוכל לשקול מחדש מועמדים לתפקידים והזדמנויות אחרות ב-Exelot כך שנוכל להשתמש בנתונים האישיים שלהם כאסמכתא לבקשות עתידיות שיוגשו על ידם; במקרה שהמועמד/ת יתקבלו לעבודה, למטרות תעסוקה ועסקיות נוספות הקשורות לעבודתו; וכנדרש באופן סביר כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור מחלוקות, למנוע הונאה וניצול לרעה, לאכוף את ההסכמים שלנו או להגן בדרך אחרת על האינטרסים הלגיטימיים שלנו.

כיצד נאבטח את הנתונים שלך?

Exelot  הטמיעה אמצעי אבטחה שנועדו להגן על הנתונים האישיים של המועמדים שלנו, כולל אמצעים פיזיים, פרוצדורליים ואלקטרוניים. אמצעים אלה מספקים אבטחה תקינה בתקן התעשייה.

עם זאת, אנא שימו לב שללא קשר לאמצעים שאנו נוקטים ולמאמצים שאנו עושים, איננו יכולים ואיננו מבטיחים את ההגנה והאבטחה המוחלטת של כל מידע אישי המאוחסן אצלנו. אנו ממשיכים לחפש באופן קבוע דרכים וכלים חדשים לשיפור נוסף של האבטחה של המערכת שלנו ושלמות הנתונים האישיים שאנו מחזיקים.

למי תהיה גישה לנתונים שלך?

Exelot  תשתף את הנתונים האישיים שלך עם מספר ספקי שירות נבחרים, שהשירותים והפתרונות שלהם משלימים, מקלים ומשפרים את שלנו. אלה כוללים חברות גיוס שהפנו אותך אלינו (או להיפך), מרכזי הערכת מועמדים, ספקי תוכנות גיוס, ספקי בדיקות רקע, שירותי אבטחת נתונים וסייבר, ניתוח אינטרנט, והיועצים העסקיים, המשפטיים, התאימות והפיננסיים שלנו ( ביחד, 'ספקי שירותים'). ספקי שירותים אלו עשויים לקבל גישה מוגבלת לנתונים האישיים של המועמדים שלנו, בהתאם לכל אחד מהתפקידים והמטרות הספציפיות שלהם ועשויים להשתמש בו רק למטרות כאלה.

בנוסף, אנו עשויים לחשוף או לאפשר בדרך אחרת גישה לנתונים האישיים של כל מועמד בהתאם לבקשה משפטית, כגון זימון, צו חיפוש או צו בית משפט