קישורים למשרדי ממשלה הנוגעים לשחרור ממכס של פריטים בייבוא אישי

משרד התקשורת מוצרי תקשורת וציוד אלחוטי מגדל שלום קומה 9, רחוב אחד העם 9, תל אביב 03-5198282
03-5198113
03-5198103 אתר המשרד
משרד החקלאות, השירותים להגנת הצומח צמחים וזרעים דרך המכבים ראשל'צ, בית דגן. 03-9681587 03-9681599 אתר המשרד
משרד התחבורה רכבים וחלקי חילוף לרכב בנק ישראל 5, ירושלים. 03-5657117 03-5618260 אתר המשרד
משרד הבריאות  - שירות המזון מוצרי מזון ותוספי תזונה רחוב הארבעה 12,תל אביב. 08-6241010 02-5655972 אתר המשרד
מעבדות מוסמכות לבדיקות תקן כגון מכון התקנים מוצרים הדורשים עמידה בתקן מכון התקנים, רחוב חיים לבנון 42, תל אביב. 03-6465164


מידע כללי - ייבוא אישי

מתוך אתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה

מהו יבוא?

הבאת סחורות למדינה נקראת יבוא.

כל סחורה המיובאת לישראל עוברת בדיקה על ידי מינהל המכס ברשות המיסים. מינהל המכס אחראי לאכוף את חוקיות היבוא ולהעביר לבדיקה כל מוצר הנדרש בכך.

כמו כן, כל סחורה שנכנסת לארץ מחויבת לעבור תהליך שחרור ממכס ותשלום מס ערך מוסף (מע'מ) ומיסים על פי חוק.

מהו יבוא אישי?

החוק מגדיר יבוא אישי כייבוא טובין לארץ על ידי יחיד, שלא באמצעות עוסק, בתנאי שהטובין אינם מיועדים לאספקה, ייצור או שירותים והם מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של מייבא.

המילה 'טובין' פירושה פריט, לרבות חפצים אישים, בעלי חיים ומוצרים מסחריים.

מי רשאי לייבא?

כל אדם בישראל רשאי לייבא טובין על ידי שליחת חבילות בדואר או באמצעות חברות בלדרות תחת התנאים הבאים:

•    הטובין אינם אסורים בייבוא לישראל.

•    הצגת רישיון או אישור מטעם רשות מוסמכת בהתאם ונדרש לכך.

צו יבוא אישי

הרגולציה הנוגעת ליבוא אישי מעוגנת ב'צו יבוא אישי', שמאגד את כל חוקיות היבוא החלה על יבוא אישי.

כמה מוצרים (פריטים) אני יכול לייבא במסגרת יבוא אישי?

צו יבוא אישי, מגדיר כמות יבוא כסבירה לשימוש אישי או משפחתי במקרים הבאים:

א. במשלוח שעלותו הכוללת היא עד סך של אלף דולר  אמריקאי (ארה'ב) - עד 3 יחידות מאותו סוג מוצר.

ב. במשלוח שעלותו הכוללת גבוהה מאלף דולר אמריקאי (ארה'ב) – עד 5 יחידות מאותו סוג מוצר.

 כיצד מתבצע יבוא אישי?

יבוא אישי יכול להתבצע דרך קנייה ישירה של אזרח בחו'ל או דרך הזמנה באמצעות רשת האינטרנט.

המשלוח יכול להגיע דרך הים או האוויר.

מי קובע אם מדובר ביבוא אישי?

בהתאם לצו יבוא אישי, קביעת היותו של טובין מיובא כיבוא אישי, נתונה לשיקול דעתם של עובדי מנהל המכס המעריכים את הטובין, כאשר טובין מסוימים חייבים בהצגת אישור רשות מוסמכת בעת שחרורם מפיקוח המכס, לדוגמא במקרה של יבוא חלקי חילוף לרכב, מוצרי תקשורת ועוד.

האם ניתן לייבא מכל מדינה בעולם?

ישנן מדינות אשר לישראל אין יחסים דיפלומטיים איתן והן אוסרות או מגבילות יבוא טובין לישראל.

הוראת מנכ'ל 2.4 מגדירה מהן אותן מדינות ומהן התנאים הנדרשים לייבוא ממדינות אלו. במקרים רבים, יידרש רישיון מיוחד לייבוא מאותן מדינות.

מייבאים מוצר ביבוא אישי?

בדקו במערכת יבוא אישי אם חלות דרישות חוקיות ליבוא המוצר.


סיווג טובין ביבוא אישי


תשלום מס על יבוא אישי


גופים המשתתפים בתהליך היבוא

×